باران مامطیر

تولید کننده انواع کپسول و جعبه‌های آتشنشانی

همکاری ها

۱-برق منطقه ای استان فارس
۲-برق منطقه ای استان زنجان
۳-شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی زنجان
۴ -شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی نیشابور
۵ -شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی بابل
۶ -شرکت تعاونی سازمان آتش نشانی قزوین
۷-اداره کتابخانه مرکزی اهواز
۸-اداره ارشاد شهرستان ایالم
۹-کارخانه تولید اوراق و اسناد بهادار آمل
۱۰-دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی خراسان شمالی
۱۱-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی
۱۲-سازمان بیمه سالمت ایران
۱۳-شهرداری خمین
۱۴-شرکت ارتباطات زیرساخت استان فارس
۱۵-شهرداری لنگرود
۱۶-شهرداری بابلسر
۱۷-شهرداری بابل
۱۸-اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل
۱۹-شرکت برق منطقه ای زنجان
۲۰-جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران