باران مامطیر

تولید کننده انواع کپسول و جعبه‌های آتشنشانی

چشم انداز و ماموریت ما

چشم انداز

_ حضور فعال در بازار منطقه

_ به روز رسانی تجهیزات و خطوط تولید

_ افزایش دغدغه عمومی پیرامون فرهنگ ایمنی در جامعه

 

ماموریت

_ به کارگیری نیروی متخصص

_ حفظ و بهبود کیفیت محصول تولیدی

_ حفظ جایگاه فعلی شرکت در بازار داخلی